Paediatric Autism Communication Therapy (PACT) er en evidensbaseret kommunikationsindsats for børn med autisme eller autismesymptomer op til 10 år. Vi er de første i Danmark, som er blevet akkrediteret i PACT. Vi arbejder gennem forældrene for at udvikle og forbedre barnets sociale kommunikation og sprog. PACT bygger på en relation mellem barn og forældre, hvor vi fungerer som den professionelle sparringspartner med specialistviden om autisme, sprog og kommunikation.

Arbejdsform. PACT leveres som 12 konsultationer hver 14. dag hjemme hos familien eller online. Der bruges video-feedbackteknikker for at hjælpe forældrene til at se, respondere på og øge barnets kommunikation. Samtidig er fokus på at støtte og styrke forældrenes evner til at bruge teknikkerne i dagligdagen. På denne måde er barnet støttet til at udvikle sine kommunikationsevner i naturlige omgivelser, som vi ved er en af de mest effektive måde at sikre vedvarende udvikling i sociale og kommunikative evner.

Et PACT-forløb begynder med et tilbud om et indledende møde, hvor forældrene vil møde deres PACT-terapeut, som vil tale med dem om deres barns udvikling, styrker og udfordringer, samt hvilke forventninger de har til forløbet.

De efterfølgende sessioner vil inkludere en lege-session på 5-10 minutter mellem forælderen og barnet, som optages på video. Denne video vil vi efterfølgende se sammen for derefter at tale om de bedste individuelle kommunikationsstrategier, som passer til netop det barn. Vi vil have fokus på at finde positive øjeblikke, hvor vi sammen kan finde frem til, hvad der virker bedst i samspillet med barnet. På baggrund af samtalen om videoen fastsætter vi mål for de næste par ugers træning.

Hvad kræver det af familien? PACT-indsatsen foregår i barnets eget hjem, og indebærer, at en eller evt. to forældre kan deltage i 1-1,5 times sessioner hver anden uge samt så vidt muligt afsætte omkring 30 minutters daglig til leg med barnet mellem sessionerne. Et typisk PACT-forløb består af 12 sessioner. Vi har gode erfaringer med at køre forløbet online, hvor familien kan dele videoen, som de kan optage på et tidspunkt, hvor barnet er oplagt, via Zooms skærmdelingsfunktion.

Hvordan er PACT forskellige fra ESDM? Både ESDM og PACT har fokus på at udvikle barnets kommunikative og sproglige evner i barnets naturlige omgivelser, både i lege-aktiviteter og dagligdagsaktiviteter.

PACT har fokus på at udvikle forældrenes tilgang, hvor der i ESDM også formuleres konkrete udviklingsmål for barnet. Udover kommunikative og sproglige evner har ESDM fokus på alle forskellige domæner inden for udviklingspsykologien (f.eks. også fin- og grovmotoriske evner).

Hvor ESDM er udviklet for børn op til 5 år, kan PACT bruges med børn helt op til 10 år.

ESDM indgår ofte som et hjemmetræningsprogram med ca. 20 ugentlige timers træning i 2-3 år. Et PACT-forløb strækker sig over 12 sessioner hver 2. uge, hvor forældrene opfordres til at lege 30 minutter om dagen med barnet.

Share