Forskningen bag Early Start Denver Model (ESDM)

Socialstyrelsen har udgivet et notat “Autisme anno 2013 – eksempler på national og international viden”, som fremhæver ESDM som det bedst dokumenterede program for tidlig indsats. Udgivelsen kan hentes HER

ESDM er en af de få metoder, som har gennemført randomiserede kontrollerede forsøg med henblik på at dokumentere indsatsens effekt – det første studie udgivet i 2010 og en større replikation i februar 2019. Læs om det HER.

Artiklen Randomized, Controlled Trial of an Intervention for Toddlers With Autism: The Early Start Denver Model, Geraldine Dawson, et al. 2010, Pediatrics, kan læses HERDette randomiserede kontrollerede forsøg havde 48 børn med en autisme spektrum diagnose i alderen 18 til 30 måneder ved opstarten tilfældigt fordelt i to grupper. Den første gruppe modtog ESDM indsats leveret af trænede professionelle samt forældre over en periode af 2 år. Kontrolgruppen modtog almindelige (ikke intensive) indsats. Resultaterne viste, at ESDM gruppen havde signifikant  forbedret IQ, sprog og  tilpasningsevne samt mildere autismesymptomer. Desuden blev de børn, som modtog ESDM indsatsen, ved med at forbedre deres funktionsniveau målt i tilpasningsevne efter at forsøget var afsluttet og havde en højere sandsynlighed for at få en mildere autismediagnose. Disse resultater understøtter vigtigheden af tidlig opsporing og den pædagogiske indsats.

Artiklen Autism Treatment in the First Year of Life: A Pilot Study of Infant Start, a Parent-Implemented Intervention for Symptomatic Infants, S. J. Rogers, et al. 2014, Journal of Autism and Developmental Disorders, kan læses HER. I dette pilotstudie med 7 børn mellem 7 og 15 måneder, som udviste tidlige tegn på autisme, lærte forældrene at bruge ESDM teknikker i hverdagen over en periode af 12 uger. 6 ud af de 7 børn havde betydeligt mildere autisme symptomer ved senere kontrol.

Forskning bag Paediatric Autism Communication Therapy (PACT)

Studier fra Storbritannien har dokumenteret effekten ved PACT til børn med autisme.

Et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) fra 2010 (Green et al., Lancet, 2010) inkluderede 152 børn i alderen 2-4 år med autisme spektrum diagnose. Børnene blev tilfældigt fordelt i en PACT-gruppe eller en kontrolgruppe. I PACT-gruppen modtog børnene og forældrene 12 måneders PACT foruden de sædvanlige tilbud i kommunen. Kontrolgruppen modtog kun det sædvanlige indsats i kommunen. Studiet viste, at gruppen der modtog PACT havde større forbedring i social kommunikation og repetitiv adfærd sammenlignet med kontrolgruppen. Samtidig viste studiet en signifikant forbedring af interaktionen mellem forældre og barn 6 måneder efter familierne havde modtaget PACT. Forældrene i PACT-gruppen rapporterede også selv færre autismesymptomer hos deres børn samt forbedring i børnenes sprog. Artiklen kan læses HER.

Et efterfølgende studie (Pickles et al., Lancet, 2016) fulgte op på børnene 6 år efter familien havde deltaget i PACT. Her kunne forskerne konstatere, at de forbedringer børnene havde opnået angående autismesymptomer, socialt engagement og kommunikation samt reduceret repetitiv og stereotyp adfærd var vedligeholdt 6 år efter. Artiklen kan læses HER.

Share