Behandlinger

Hvordan starter man med Early Start Denver Model (ESDM) som hjemmetræning?

Vi er den ledende udbyder af ESDM supervision for hjemmetræning for børn med autisme.

ESDM indats kan tilrettelægges som et intensivt træningsforløb for forældrene eller under hjemmetræningsordningen efter Servicelovens paragraf 32a. Hjemmetræningsordning giver mulighed for at forældrene kan arbejde med barnet hjemme – enten på fuld tid eller på deltid, hvor barnet er i institution nogle timer om ugen. De fleste børn med autisme har gavn af at træne sociale færdigheder med andre børn og kan få glæde af en deltidsmodel.

Hvis dit barn er startet i skole, kan hun/han stadig gavne af at træne sociale  færdigheder samt kommunikation efter ESDM principper med et tilpasset indhold i programmet. Kontakt derfor os for at drøfte, hvad der kan opnås med dit barn.

Forældrene skal henvende sig til deres kommune for at ansøge om hjemmetræning. For at kunne søge om hjemmetræning skal barnet have en varig funktionsnedsættelse, hvilket en autisme diagnose hører under.

Under denne ordning kan forældrene få betalt en supervisor, som har metodekendskab og vejleder forældrene i hvordan de skal arbejde med barnet. Forældrene kan også ansøge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste for de timer de planlægger at bruge på hjemmetræningen, dvs. at en eller begge forældre skal oftest regne med at gå ned i arbejdstid. Yderligere bør man ansøge om løn til hjælpetrænere, da det er vigtigt for barnet at øve med forskellige personer for at sikre generalisering af færdigheder. F. eks. betragtes ESDM målene mestrede, når barnet kan demonstrere de trænede færdigheder med 2-3 forskellige personer, dvs. skal der indgå mindst 2 personer i indsatsteamet.

Læs mere om hjemmetræningslovgivningen HER.

Læs også de mange praktiske råd om opstart af hjemmetræning HER.

Mens du venter på bevilling af hjemmetræning, kan du med fordel gå i gang med et intensivt træningsforløb, som lærer dig at anvende ESDM teknikker med dit barn i hverdagen.

Er du ivrig efter at komme i gang, bestil ESDM forældremanualen (fås kun på engelsk) HER.