Home

Er du forælder og gerne vil i gang med ESDM, kan du starte med det gratis online kursus HER.

Early Start Denver Model (ESDM) er et struktureret specialpædagogisk program for førskolebørn med autisme baseret på leg. Legen tilrettelægges med henblik på at udvikle barnets kommunikation og sprog samt arbejde med øvrige udviklingsområder. Den voksne indgår i samspillet som legepartner, følger barnets interesse og sikrer derved barnets opmærksomhed og motivation til at lære.  Læs mere…

PACT er en evidensbaseret kommunikationsintervention for børn med autisme eller autismesymptomer op til 10 år. Vi arbejder gennem forældrene for at udvikle og forbedre barnets sociale kommunikation og sprog. PACT bygger på en relation mellem barn og forældre, hvor vi fungerer som den professionelle sparringspartner med specialistviden om autisme, sprog og kommunikation. Læs mere…

Forældrenes rolle i barnets udvikling er altafgørende i kraft af at de er de primære rollemodeller og tilbringer mest tid sammen med barnet. Relationen til barnet har stor betydning for barnets motivation for at engagere sig i samspil. Den giver en klar fordel når en forældre ønsker at have en mere aktiv rolle og lære de særlige pædagogiske teknikker for at understøtte barnets sociale udvikling, enten igennem forældretræning eller i hjemmetræning.