Saulé Westenholz leverer supervision og individuelle undervisningsforløb til forældre, som ønsker at igangsætte en tidlig behandlingsindsats i hjemmet for deres barn med autisme. Saulé vejleder også forældre som ønsker at styrke tidlig kommunikation hos børn med mistanke om autisme. Saulé afholder workshops og foredrag om lege-baseret autismebehandling, samt underviser og superviserer fagpersoner i ESDM.

Saulé ser barnets trivsel og den langsigtede udvikling som centrale i indsatsens udformning. For Saulé er det vigtigt at man i behandlingen har respekt for barnet og familiens værdier og at man tager fordel af den tætte relation mellem barnet og forældrene.

Saulé har en M.Sc. i Specialundervisning og er, som den første i Skandinavien, certificeret ESDM supervisor igennem UC Davis MIND institute, den eneste og officielle udbyder af ESDM certificering. Saulé er ESDM Apprentice Trainer, snart klar til at certificere danske fagpersoner i metoden. Saulé har gennemført ESDM Parent Coaching kursus og bruger tilgangen i arbejdet med forældre. Udover ESDM, arbejder Saulé med den autisme-specifikke pædagogiske tilgang Pivotal Response Treatment (PRT) og er en akkrediteret PACT (Paediatric Autism Communication Therapy) terapeut.

Mette Maria Agner Pedersen er uddannet psykolog fra Københavns Universitet med speciale i klinisk børnepsykologi. Mette har tidligere arbejdet med udredning og behandling til børn og deres forældre, hvor angst var den primære udfordring. Derudover har Mette forsket i behandling af børn med angst, depression og adfærdsforstyrrelser.

I arbejdet med autisme og ESDM har Mette særligt fokus på, hvor barnet er i sin udvikling og at hjælpe barnet til næste udviklingstrin ved at følge barnets motivation. Mette vægter relationen mellem familie og supervisor højt og anser forældrene som samarbejdspartnere i forløbet samt eksperter i deres eget barn.

For at kvalitetssikre sit arbejde modtager Mette løbende supervision af Saulé Westenholz, certificeret ESDM supervisor, samt en psykolog og ekspert i autisme hos småbørn. Mette er en akkrediteret PACT (Paediatric Autism Communication Therapy) terapeut og er i gang med at blive certificeret inden for ESDM.

Mette tilbyder supervision af forældre i tidlig træning af barnet i hjemmet ud fra PACT og ESDM i et individuelt tilpasset supervisionsforløb med fokus på realistiske mål og barnets/familiens styrker.

Share