Saulé Westenholz har en M.Sc. i Specialundervisning og er, som den første i Skandinavien, certificeret ESDM supervisor igennem UC Davis MIND institute, den eneste og officielle udbyder af ESDM certificering. Saulé er ESDM Apprentice Trainer, snart klar til at certificere danske fagpersoner i metoden. Saulé har gennemført ESDM Parent Coaching kursus og bruger tilgangen i arbejdet med forældre.

Udover ESDM, arbejder Saulé med den autisme-specifikke pædagogiske tilgang Pivotal Response Treatment (PRT) og er en akkrediteret PACT (Paediatric Autism Communication Therapy) terapeut. Saulé har interesse for spiseudfordringer hos børn med autisme og er uddannet i bl. a. SOS Approach to Feeding.

Saulé leverer supervision og individuelle undervisningsforløb til forældre, som ønsker at igangsætte en tidlig behandlingsindsats i hjemmet for deres barn med autisme. Saulé afholder workshops og foredrag om lege-baseret autismebehandling, samt underviser og superviserer fagpersoner i ESDM.

Saulé ser barnets trivsel og den langsigtede udvikling som centrale i indsatsens udformning. For Saulé er det vigtigt at man i behandlingen har respekt for barnet og familiens værdier og at man tager fordel af den tætte relation mellem barnet og forældrene.

Mette Maria Agner Pedersen er uddannet psykolog fra Københavns Universitet med speciale i klinisk børnepsykologi. Mette har tidligere arbejdet med udredning og behandling til børn og deres forældre, hvor angst var den primære udfordring. Derudover har Mette forsket i behandling af børn med angst, depression og adfærdsforstyrrelser.

I arbejdet med autisme og ESDM har Mette særligt fokus på, hvor barnet er i sin udvikling og at hjælpe barnet til næste udviklingstrin ved at følge barnets motivation. Mette vægter relationen mellem familie og supervisor højt og anser forældrene som samarbejdspartnere i forløbet samt eksperter i deres eget barn.

For at kvalitetssikre sit arbejde modtager Mette løbende supervision af Saulé Westenholz, certificeret ESDM supervisor, samt en psykolog og ekspert i autisme hos småbørn. Mette er en akkrediteret PACT (Paediatric Autism Communication Therapy) terapeut og er i gang med at blive certificeret inden for ESDM.

Mette tilbyder supervision af forældre i tidlig træning af barnet i hjemmet ud fra PACT og ESDM i et individuelt tilpasset supervisionsforløb med fokus på realistiske mål og barnets/familiens styrker.

Share