Home

Online introduktion til ESDM for forældre onsdag den 17. juni kl. 19-20. Er du forælder til et barn på 1-5 år med autisme, inviteres du til at deltage i webinar om Early Start Denver Model, et tidligt lege-baseret program for børn med autisme, som har det sociale samspil, kommunikation og sprog i fokus. Du kan lære mere om dette evidensbaserede program og det praktiske omkring hvordan man kommer i gang. Tilmeld dig HER.

Early Start Denver Model (ESDM) er et struktureret specialpædagogisk program for små børn med autisme baseret på leg. Legen tilrettelægges med henblik på at udvikle barnets kommunikation og sprog samt arbejde med øvrige udviklingsområder. Den voksne indgår i samspillet som legepartner, følger barnets interesse og sikrer derved barnets opmærksomhed og motivation til at lære.  Læs mere…

Forskningsresultater viser, at med tidlig indsats kan børn med autisme opnå højere funktionsniveau og mildere autismesymptomer. ESDM er en af de få metoder med solid dokumentation for effekt som autismespecifik pædagogisk behandling, hvor forældreinddragelse spiller en central rolle. Socialstyrelsen fremhæver ESDM som det bedst dokumenterede program for tidlig indsats. Læs mere…

Forældrenes rolle i barnets udvikling er altafgørende i kraft af at de er de primære rollemodeller og tilbringer mest tid sammen med barnet. Relationen til barnet har stor betydning for barnets motivation for at engagere sig i samspil. Den giver en klar fordel når en forældre ønsker at have en mere aktiv rolle og lære de særlige pædagogiske teknikker for at understøtte barnets sociale udvikling, enten igennem forældretræning eller i hjemmetræning.