Home

I ugerne 28-31 tilbyder vi gratis prøveforløb á 3-4 terapitimer på vores ESDM center i København.

Early Start Denver Model (ESDM) er et struktureret specialpædagogisk program for førskolebørn med autisme baseret på leg. Legen tilrettelægges med henblik på at udvikle barnets kommunikation og sprog samt arbejde med øvrige udviklingsområder. Den voksne indgår i samspillet som legepartner, følger barnets interesse og sikrer derved barnets opmærksomhed og motivation til at lære.  Læs mere…

ESDM center – vi tilbyder individuelle ESDM sessioner for børn i vores læringscenter på Østerbro. Vores talentfulde terapeuter vil opbygge et legerepertoire og lære jeres barn færdigheder, som er vigtige for lige præcis jeres barns udvikling. Relationsopbygning og udvikling tager tid, derfor skal barnet kunne deltage regelmæssigt mindst en gang om ugen i nogle måneder. Læs mere…

Forældrenes rolle i barnets udvikling er altafgørende i kraft af at de er de primære rollemodeller og tilbringer mest tid sammen med barnet. Relationen til barnet har stor betydning for barnets motivation for at engagere sig i samspil. Den giver en klar fordel når en forældre ønsker at have en mere aktiv rolle og lære de særlige pædagogiske teknikker for at understøtte barnets sociale udvikling, enten igennem forældreundervisning eller i hjemmetræning.