Tidlig opsporing af autisme

Den nyeste forskning viser, at de første tegn kan spores allerede når barnet er 9 måneders gammelt og at diagnosen kan stilles sikkert omkring 18 måneder. Studier af de spæde søskende til børn med autisme, som senere også udvikler autisme, har bidraget med ny viden om, hvad kerneudfordringerne ved autisme er. Hos børn med en senere autisme diagnose ser man tidligt en nedsat funktion indenfor følgende områder:

  1. Initiering af fælles opmærksomhed
  2. Social imitation
  3. Opmærksomhed til sociale stimuli (ansigter, sprog)
  4. Bearbejdning af ansigter
  5. Kommunikation (gestikulation, blik, lyde, sprog)
  6. Legeadfærd

Disse mangler hindrer barnets læring fra omgivelserne og forsinker barnets udvikling på tværs af udviklingsområder: sprog, kognition, socio-emotionelle udvikling, leg og endda motorik. Derfor bør indsatsen have særlig fokus på disse områder. Målet er at forhindre at barnets udvikling bliver yderligere forsinket. Når barnet er blevet ældre kan de medførte symptomer sløre forståelsen for, hvad en tidlig indsats burde indeholde for at kunne være virkningsfuld.

Sprog. Børn med infantil autisme har ofte sprogforsinkelse. Det talte sprog bygger på den gensidige non-verbale kommunikation som opstår imellem små børn og deres forældre meget tidligt. Den non-verbale kommunikation er altid nedsat hos børn med autisme – de bruger i mindre grad øjenkontakt og den naturlige gestikulation til at formidle eller understøtte deres budskaber. De har svært ved at orientere sig i forhold til kommunikationspartner med øjenkontakt. Dette  medfører vanskeligheder i at navigere i mere komplekse sociale kontekster senere i livet. Uanset om barnet kan tale eller ej, skal den non-verbale kommunikation hos barnet styrkes.

Social motivation. Nogle børn med autisme udviser meget lille interesse for andre børn. De kan foretrække de voksnes selskab eller endda trække sig fra det hele. Dette er ikke en naturlig del af autisme, men ofte en stressreaktion på den store mængde negative oplevelser, som barnet får inden dets særlige behov bliver adresseret. Børn med autisme har de samme behov for omsorg, kærlighed og socialkontakt som alle andre. Deres evne til at udbede sig dette kan være svækket, samtidig kan de sensoriske forstyrrelser stå i vejen for at barnet kan nyde den sociale kontakt.

Leg. Mange børn med autisme har et atypisk legemønster. Nogle forældre kan allerede fra de spæde dage huske barnets manglende interesse for almindeligt legetøj eller nogle ganske særlige interesser. Reduceret motivation eller evne til at lege påvirker i et enormt omfang børnenes udvikling på andre områder. Leg er nemlig der hvor børn med typisk udvikling øver sig i mange forskellige færdigheder. Det er ikke alle børn med autisme der kan lære at lege, men strukturen i legen og særlige motivationsteknikker kan hjælpe mange til at opbygge en repertoire af lege som danner fint grundlag til læring.

Læs mere om søskendestudier HER. Du kan udfylde et screening spørgeskema for børn mellem 9 og 18 måneder HER eller udforske Baby Navigator værktøjet HER.

Vi udbyder Infant Start ESDM vejledning for børn under 18 måneder, ring hvis du har spørgsmål.

Share