Behandlinger

Hvordan starter man med Early Start Denver Model (ESDM) som hjemmetræning?

ESDM indats kan tilrettelægges som et intensivt træningsforløb for forældrene eller under hjemmetræningsordningen efter Servicelovens paragraf 32. Hjemmetræningsordning giver mulighed for at forældrene kan arbejde med barnet hjemme – enten på fuld tid eller på deltid, hvor barnet er i institution nogle timer om ugen. De fleste børn med autisme har gavn af at træne sociale færdigheder med andre børn og kan få glæde af en deltidsmodel.

Hvis barnet er fyldt 5 år, kan det stadig gavne af at træne sociale færdigheder samt kommunikation efter ESDM principper med et tilpasset indhold i programmet. Kontakt derfor mig for at drøfte, hvad der kan opnås med dit barn.

Forældrene skal henvende sig til deres kommune for at ansøge om hjemmetræning. For at kunne søge om hjemmetræning skal barnet have en varig funktionsnedsættelse, hvilket en infantil autisme diagnose hører under.

Under denne ordning kan forældrene få betalt en supervisor, som har metodekendskab og vejleder forældrene i hvordan de skal arbejde med barnet. Forældrene kan også ansøge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste for de timer de planlægger at bruge på træningen, dvs. at en eller begge forældre skal regne med at gå ned i arbejdstid. Yderligere bør man ansøge om løn til hjælpetrænere, da det er vigtigt for barnet at modtage terapi fra forskellige personer for at sikre generalisering af færdigheder. F. eks. betragtes ESDM målene mestrede, når barnet kan demonstrere de trænede færdigheder med 3 forskellige personer, dvs. skal der indgå 3 personer i indsatsteamet.

Læs mere om hjemmetræningslovgivningen HER.

Læs også de mange praktiske råd om opstart af hjemmetræning HER.

Mens du venter på bevilling af hjemmetræning, kan du med fordel gå i gang med et intensivt træningsforløb, som lærer dig at anvende ESDM teknikker med dit barn i hverdagen.

Er du ivrig efter at komme i gang, bestil ESDM forældremanualen (fås kun på engelsk) HER.